Άγγελος Μπαράϊ

Francesca Giaitzoglou-Watkinson

Ευσταθία Φλωκατούλα

Άννη Τσεβδομαρία

Βασίλειος Παπαγεωργίου

Χλόη Κριθαρά Ντεβιεν

Λουίζα Βραδή

Αγγελίνα Λαμπίρη

Περικλής Δημητρόπουλος

Εύα Σταματίου