Ο ηλεκτρισμός είναι ροές. Και οι ροές σημαίνουν κυκλοφορία της πληροφορίας, μετάδοση, βομβαρδισμό δεδομένων. Στις μελέτες του ο Georg Simmel εξαιτίας της διαρκούς έντασης της ροής δεδομένων συγκρίνει τις μητροπολιτικές ζώνες με περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς επίθεσης. Το «Imperium Obscura» δουλεύει πάνω στις ιδιότητες της φωτογραφίας και της υλικότητας του φιλμ για να απεικονίσει αυτή την μάχη των δεδομένων.

ή

το ηλεκτρικό δίκτυο είναι το νευρικό σύστημα του μοντέρνου τρόπου κατοίκισης. Οι σύγχρονες μεγαπόλεις είναι αχανείς και πολύπλοκες μορφές ανάπτυξης της πολεοδομικής οργάνωσης. Η νύχτα δίνει τη δυνατότητα στο φωτογραφικό μέσο να απεικονίσει την έκταση του νευρικού συστήματος κατοίκισης και άρα τις μορφές παράστασης του αστικού φαινομένου. Το «Imperium Obscura» είναι μία έρευνα των τρόπων αστικής διάχυσης από το Βορρά προς το Νότο και από το έδαφος στον ουρανό.

ή

Το «Imperium Obscura» είναι η ιστορία για ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι που ξέχασες πως αγάπησες.

Γιάννης Καρπούζης