Συνήθως φωτογραφίζουμε προσωπικές στιγμές για να υπερβούμε τα όρια της μνήμης, επιδιώκουμε την υπέρβαση του θανάτου των στιγμών στο συνεχές του χρόνου ως προς τη συγκράτηση της ζωτικότητας και της παρουσίας. Το έργο «Stay with me» λειτουργεί κυρίως ως μια ενδόμυχη οπτική αναφορά σε συγκεκριμένα καθοριστικά βιώματα της ζωής μου, μια αναφορά που προσπαθεί να διατηρήσει την παρουσία της. Μπορεί να επινοηθεί ως μια αντικατοπτρική εικόνα από τα απομεινάρια του προσωπικού μου βίου, μέσα από το φίλτρο της περίπλοκης αλληλεπίδρασης με τις απεικονιζόμενες στιγμές αγνώστων που δεν βρίσκονται πια εδώ. Το έργο εκλαμβάνει τη φωτογραφία ως μία άπειρη αναπαράσταση του εαυτού στα όρια της μοναξιάς. Έτσι, εν μέσω της αναλογικής εστίασης του προσωπικού βιώματος, αυτές οι αναπαραστάσεις και η φωτογραφική τους ανάδειξη επιτρέπουν την ανασκευαστική σύνθεση των δικών μου προσωπικών στιγμών, σε συνδυασμό με αυτές που βρίσκονται αποτυπωμένες στα «πλαίσια» των ξένων ζωών. Η σύνθεση εκδηλώνεται μέσα από τα νοήματα των φωτογραφιών, όπου δημιουργείται αυτή η εφικτή συγκυρία  –όπως αποτυπώνεται μέσω της γραφής που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτών των φωτογραφιών– και της δικής μου αναπαράστασης εννοιών της απουσίας, του θανάτου, της ζωής, της χρονικής φυγής και της απώλειας.

Μαρία Αντωνιάδου