Μέσα από το ζωή και την σχέση της με την  φωτογραφική καταγραφή προκύπτει κάτι το ριζικά καινούργιο. Η παραμόρφωση μέσω της φωτογράφησης δημιουργεί νέες μορφές, νέα νοήματα. Η ηρεμία μπορεί να εκτραπεί σε χάος, η ακινησία σε κίνηση, η τρυφερότητα σε σκληρότητα, το φαινομενικά ασήμαντο σε σημαντικό, η φρίκη σε ομορφιά. Αρκετές φορές αυτές οι συμμετρικά αντίθετες καταστάσεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα ενώ  η δημιουργία προκύπτει  όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε και να επενδύουμε το ενδιαφέρον μας σε σημεία που βρίσκονται πέρα από αυτά που κατανοεί το κοινό βλέμμα. Με την χρήση της φωτογραφικής μηχανής φωτίζονται πτυχές του βιώματος σε βαθμό που όχι απλά να παραποιείται η το ήδη υπάρχον αλλά  να γεννιέται ένας νέος φωτογραφικός κόσμος που αντανακλά μία εσωτερική πραγματικότητα.

«There isn’t beauty if it is doesn’t show any of the terribleness of life»

Marlene Dumas