Το τηλέφωνο χτυπά. Η εντολή παράδοσης (Delivery Order) τοποθετείται. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα μπορεί να κινητοποιηθούν από ένα email; Πόσοι άνθρωποι, μηχανές, εργοστάσια και αποθήκες μπορούν να συντονιστούν ύστερα από μια εντολή ενός λεπτού; Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται πίσω από την σκηνή;

Είναι μια διαδικασία που διαρκεί 24 ώρες το 24ωρο και λαμβάνει χώρα στον εργασιακό μου χώρο στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.