Πολύ συχνά μια εικόνα μπορεί να αποτελεί μια ανάμνηση, μια εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν του φωτογράφου. Μέσα από την εργασία μου με τίτλο On Changes, επιχειρώ να προσεγγίσω το ευρύτερο πεδίο της σκηνοθετημένης φωτογραφίας. Αφηγούμαι διαφορετικές ιστορίες οι οποίες στηρίζονται σε αναμνήσεις –όχι απαραίτητα δικές μου- και εμπειρίες από το πρόσφατο παρελθόν μου, θεωρώντας την μεταβατική περίοδο την οποία διανύω ηλικιακά, μορφωτικά και κοινωνικά, σημαντική.

Μεγαλώνοντας, αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια επιθυμίας και φόβου. Προσπαθώ να τα εκφράσω ως πρωτόγνωρα συναισθήματα μέσα από την ανακατασκευή στιγμών που έχουν ή είχαν ιδιαίτερη σημασία για μένα. Οι στιγμές αντιπροσωπεύουν εμπειρίες, αναμνήσεις, ακόμη και βαθύτερες σκέψεις αδιακρίτως αν ανασύρονται από το συνειδητό ή το ασυνείδητο και ο χώρος εξυπηρετεί άλλοτε κυριολεκτικά και άλλοτε μεταφορικά την αφήγηση της στιγμής.

Έλενα Νασσάτι