Το «White As Snow» είναι ενα μακροχρόνιο θέμα το οποίο μελετά το άνοιγμα της Αρκτικής Ζώνης στην οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την αυξανόμενη εκμετάλλευση του ορυκτού και φυσικού πλούτου της περιοχής. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί το ταχύτερο λιώσιμο των πάγων και ανοίγει την πρόσβαση σε προηγούμενα απρόσιτες περιοχές της Αρκτικής, διαμορφώνει νέους εμπορικούς δρόμους και προσφέρει ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην καταγραφή του τοπίου γύρω απο την περιοχή του Μούρμανσκ, στρατηγικής σημασίας λιμένα της Ρωσίας, για την κατάκτηση της Αρκτικής και την επιβολή των ρωσικών συμφερόντων στη Βόρεια Θάλασσα. Η παρούσα χρονική στιγμή είναι αποφασιστικής σημασίας για τον Αρκτικό Κύκλο και αυτό αποτυπώνεται φωτογραφικά με το αμφίσημο λυκόφως ή το λυκαυγές, το οποίο αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που φέρνει η νέα εποχή. Η πόλη, καλυμμένη με χιόνι, στέκει βουβά, καρτερικά, αναμένοντας τις εξελίξεις που κρύβει το μέλλον και που θα καθορίσουν την τύχη της Αρκτικής.

Έλενα Κολλάτου & Λεωνίδας Τούμπανος