Το “Myths” είναι μια δουλειά που προέκυψε από την ανάγκη να καταγράψω την καθημερινότητά μου και τις εμπειρίες μου στον Καναδά. 
Μέσα από σκηνοθετημένες και μη φωτογραφίες με ένα πάντα συγκεκριμένο άτομο στο επίκεντρο, άρχισα να πλάθω έναν μύθο μέσα στον οποίο ένιωθα άνετα.
Η αδυναμία ωστόσο να ισορροπήσω μεταξύ μιας πραγματικής και μιας φανταστικής καθημερινότητας, ο φόβος για το άγνωστο και για τις συνέπειες αυτού στη ζωή μου με οδήγησαν στο να επιλέξω.