Στη σειρά με τίτλο «Συντήρηση» γίνεται μια προσπάθεια συνδυασμού στοιχείων της φύσης με ευτελή πολιτιστικά αντικείμενα τα οποία παραπέμπουν σε γνώριμες φιγούρες. Είναι μια αναπαράσταση συμβολικού χαρακτήρα για τη διατήρηση της πανίδας – χλωρίδας μέσω του πάγου. Τα κομμάτια πάγου επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν σε ουδέτερο φόντο και να φωτογραφηθούν με αυτό τον τρόπο, έτσι ώστε να παραπέμπουν σε μνημεία-στήλες.

Άρτεμις Σκεύα