Ο κόλπος της καρδιάς, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επικοινωνία του αίματος.

Η μητέρα μου, ως άλλο Atrium, απεικονίζεται σε μία προσπάθεια επικοινωνίας μαζί μου, ώστε να αποδράσει από την αυθυποβολή της λήθης και να επιστρέψει στον πραγματικό κόσμο. Φωτογραφίζοντας την αντιλαμβάνομαι το χαώδες κενό στο βλέμμα της και την καλώ σε έναν εγκεφαλικό διάλογο που θα λειτουργήσει παρεμβατικά, ώστε να την επαναφέρω στο παρόν.