Μάρτιος του 2020, Κορέα. Ο τόπος όπου η απαλοιφή του παλιού από το σύγχρονο επικρατεί, ενώ ο ρυθμός κατασκευής του νέου το καθιστά παροδικό. Το τοπίο , πλέον, είναι ομοιόμορφο, αποτελούμενο από την αρχιτεκτονική μιας προκάτ αισθητικής. Η πόλη είναι χτισμένη με μορφή η οποία συχνά μοιάζει παράταιρη στον περιβάλλοντα χώρο και σε κλίμακα δυσανάλογη από αυτή του ανθρώπου.  Σε αυτό το ελεγχόμενο, πανδημικό πλαίσιο, ο άνθρωπος κατοικεί την πόλη ανώνυμα, καταγράφεται διαρκώς και μαθαίνει και αυτός να καταγράφει με τη σειρά του αυτό που τον περιβάλλει από την αρχιτεκτονική μιας προκάτ αισθητικής. Η πόλη είναι χτισμένη με μορφή η οποία συχνά μοιάζει παράταιρη στον περιβάλλοντα χώρο και σε κλίμακα δυσανάλογη από αυτή του ανθρώπου.  Σε αυτό το ελεγχόμενο, πανδημικό πλαίσιο, ο άνθρωπος κατοικεί την πόλη ανώνυμα, καταγράφεται διαρκώς και μαθαίνει και αυτός να καταγράφει με τη σειρά του αυτό που τον περιβάλλει.