Η σειρά «Vague Landscapes» αποτελεί μια φωτογραφική αναπαράσταση του περιαστικού τοπίου, αλλά και αυτoύ της υπαίθρου, με κριτήριο τη μεταβλητότητα και την ασάφεια που χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους γεωγραφικούς τόπους. Η συνθήκη αυτή της μετάβασης ενός τόπου, που βρίσκεται μακριά από τις ασφυκτικά διαμορφωμένες, πολεοδομικά και αισθητικά περιοχές, αναδεικνύεται μέσω της απάλειψης εικονογραφικών στοιχείων, τα οποία συντελούν σε προφανείς καταδηλώσεις οι οποίες εν συνεχεία παραπέμπουν σε στερεότυπες αναγνώσεις.

Ταυτόχρονα,  η ενότητα αυτή επιχειρεί να αναδείξει τα ετερόκλητα στοιχεία που διαμορφώνουν το τοπίο τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο. Η μη στοχευμένη ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελεί ένα σύμπτωμα πού αναδύεται  συνολικά στην εποχή μας, ως μετάβαση και ανασυγκρότηση των θολών και συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενων ανθρωπολογικών, κοινωνικών και προσωπικών νοημάτων.

Γιάννης Ζινδριλής