Αυτή η σειρά εικόνων είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς οδοιπορικής εξερεύνησης του ελληνικού τοπίου. Οι εικόνες αποκαλύπτουν μία προσωπιική καταγραφή της σύγχρονης περιαστικής κοινωνίας, με στόχο την απεικόνιση μιας μεταβατικής κατάστασης μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Με συνδυασμό πορτρέτων, τοπίων και εσωτερικών χώρων, το faded needlecraft καταγράφει θραύσματα από διαφορετικούς τρόπους ζωής, με μοναδικό κοινό άξονα το ελληνικό τοπίο. Άνθρωποι κοντά στην φύση, ο κυνηγός, η καλύβα και αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε μία κατάσταση μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας, ορίζουν την καθοδήγηση με την οποία ο θεατής ενθαρρύνεται να ταυτοποιήσει μία νοσταλγική αφήγηση με την δική του οπτική.