Τεχνητά φλάσμπακ και στιγμές του τώρα. Ανακατεύοντας το οικογενειακό αρχείο µε νέο υλικό και το αναλογικό µε το ψηφιακό, το φωτογραφικό μέσο γίνεται ένα εργαλείο εξερεύνησης μεταξύ του εαυτού και της οικογένειας, του αληθινού και της παραίσθησης.

Η σειρά αποτελείται από 47 εικόνες (μονές και δίπτυχα), παρουσιαζόμενες αρχικά µε τη μορφή βιβλίου και αποκτώντας νέες μορφές στην πορεία