Οι εικόνες αυτές παρουσιάζουν έναν δικό μου τρόπο διαφυγής από αυτό που έχω ως δεδομένο για την αγάπη, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη θρησκεία και τα “κρυμμένα” συναισθήματα. Αυτές οι φωτογραφίες αποσκοπούν στη σύλληψη της στιγμής πριν ακούσω τη «ρωγμή», τη στιγμή που όλα τα πιστεύω καταρρέουν σε πολλά κομμάτια.