Με τη φωτογραφική εργασία υπό τον τίτλο ‘Urban Pulp’ επιχειρώ μια περιγραφή του αστικού και περιαστικού τοπίου της Λάρισας. Στέκομαι σε εικόνες που αντλούν από ετερόκλητα, τετριμμένα και κοινότυπα θέματα, τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα. Με μια πρώτη ματιά, στοιχεία όπως το μαλακό φως, η καθαρή περιγραφή και η απουσία ανθρώπων λειτουργούν εν είδει συγκολλητικής ουσίας ανάμεσα στα κάδρα μου. Ωστόσο, πέρα από την υπακοή τους σε ένα κοινό μορφολογικό συντακτικό, οι θεματικά ετερόκλητες φωτογραφίες της σειράς μοιράζονται και κάτι ακόμη: φέρουν από κοινού διάστικτα χαρακτηριστικά της αθυμίας, που συχνά δίνει τον τόνο ως προς την εμπειρία και τη βίωση ενός αστικού κέντρου της περιφέρειας.